Ζυμαρικά Ολικής Άλεσης

Ζυμαρικά Ολικής Άλεσης

Pasta Type: Short Cut

Pasta Type: Short Cut

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 30 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: 24

Pasta Type: Short Cut

8-10 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 658

Spirali Integrali

Spirali Integrali

Πάχος Γραμμών: 1,1 mm
Μήκος: 30 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 9,8 mm
Αριθμός Spirals: 3
Αριθμός Γραμμών: -

Spirali Integrali

10-12 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 651

Penne Rigate Integrali

Penne Rigate Integrali

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 42 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 7,7 mm
Αριθμός Γραμμών: 16

Penne Rigate Integrali

10-12 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 618

Spaghettini No 10 Integrali

Spaghettini No 10 Integrali

Πάχος Γραμμών: 1,4 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -

Spaghettini No 10 Integrali

6-8 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 607

Spaghetti No 6 Integrali

Spaghetti No 6 Integrali

Πάχος Γραμμών: 1,65 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -

Spaghetti No 6 Integrali

8-10 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 606

Ζυμαρικά Ολικής Άλεσης

Pasta Type: Short Cut

img
img

8-10 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 658

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 30 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: 24

Spirali Integrali

img
img

8-10 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 651

Πάχος Γραμμών: 1,1 mm
Μήκος: 30 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 9,8 mm
Αριθμός Spirals: 3
Αριθμός Γραμμών: -

Penne Rigate Integrali

img
img

8-10 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 618

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 42 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 7,7 mm
Αριθμός Γραμμών: 16

Spaghettini No 10 Integrali

img
img

8-10 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 607

Πάχος Γραμμών: 1,4 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -

Spaghetti No 6 Integrali

img
img

8-10 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 606

Πάχος Γραμμών: 1,65 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -