Ζυμαρικά με 5 δημητριακά

Ζυμαρικά με 5 δημητριακά

Orzo Medio

Orzo Medio

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 42 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 7,7 mm
Αριθμός Γραμμών: 16

Orzo Medio

8-10 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 786

Penne Rigate

Penne Rigate

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 42 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 7,7 mm
Αριθμός Γραμμών : 16Penne Rigate

9-11 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 718

Linguine

Linguine

Πάχος Γραμμών: 1,35 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 3,35 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Linguine

7-9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 710

Spaghettini No 10

Spaghettini No 10

Πάχος Γραμμών: -
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,4 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Spaghettini No 10

5-7 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 707

Spaghetti No 6

Spaghetti No 6

Πάχος Γραμμών: -
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,65 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Spaghetti No 6

7 - 9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 706

Ζυμαρικά με 5 δημητριακά

Orzo Medio

img
img

7 - 9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 786

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 42 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 7,7 mm
Αριθμός Γραμμών: 16

Penne Rigate

img
img

7 - 9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 718

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 42 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 7,7 mm
Αριθμός Γραμμών : 16Linguine

img
img

7 - 9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 710

Πάχος Γραμμών: 1,35 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 3,35 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Spaghettini No 10

img
img

7 - 9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 707

Πάχος Γραμμών: -
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,4 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Spaghetti No 6

img
img

7 - 9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 706

Πάχος Γραμμών: -
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,65 mm
Αριθμός Γραμμών: -