Ζυμαρικά γρήγορου βρασμού

Ζυμαρικά γρήγορου βρασμού

Spaghetti Express 2’

Spaghetti Express 2’

Πάχος Γραμμών: -
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,8 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Spaghetti Express 2’

2 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 305

Spaghetti Express 4’

Spaghetti Express 4’

Πάχος Γραμμών: -

Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,6 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Spaghetti Express 4’

4 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 306

Maccheroni Express 3’

Maccheroni Express 3’

Πάχος Γραμμών: 0,8 mm
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 4,4 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Maccheroni Express 3’

3 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 346

Cellentani Express 4’

Cellentani Express 4’

Πάχος Γραμμών: 0,8 
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 6,3 mm
Αριθμός Γραμμών: 10

Cellentani Express 4’

4 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 348

Ζυμαρικά γρήγορου βρασμού

Spaghetti Express 2’

img
img

4 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 305

Πάχος Γραμμών: -
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,8 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Spaghetti Express 4’

img
img

4 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 306

Πάχος Γραμμών: -

Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,6 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Maccheroni Express 3’

img
img

4 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 346

Πάχος Γραμμών: 0,8 mm
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 4,4 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Cellentani Express 4’

img
img

4 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 348

Πάχος Γραμμών: 0,8 
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 6,3 mm
Αριθμός Γραμμών: 10