ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Βιωσιμότητα Αγορών

Η EURIMAC απορροφά 80,000 τόνους 100% Ελληνικού σκληρού σίτου ετησίως.

Η Eurimac αγοράζει 100% ελληνικό σκληρό σίτο με συγκεκριμένα γονοτυπικά χαρακτηριστικά από παραγωγούς και εμπόρους κατόπιν συμφωνιών ως προς την ποιότητα και την τιμή.

Βιωσιμότητα Περιβάλλοντος

Η EURIMAC έχει γίνει περιβαλλοντολογικά βιώσιμη με την κατασκευή του συγκροτήματος λέβητα καύσης ορυζοφλοιού. Ο ορυζοφλοιός, του οποίου η ετήσια ανάλωση ανέρχεται στους 10,000 τόνους, έχει αντικαταστήσει την παραδοσιακή καύση εισαγόμενων καυσίμων όπως το μαζούτ και το φυσικό αέριο. Με την καύση του ορυζοφλοιού, η εταιρεία πετυχαίνει:

> Μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 

> Χαμηλά ενεργειακά κόστη ανά θερμική MWh. 


ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ