Σπέσιαλ ζυμαρικά

Σπέσιαλ ζυμαρικά

Cellentani

Cellentani

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 6,6 mm
Αριθμός Γραμμών: 10


Cellentani

7-9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 248

Spirali Tricolore

Spirali Tricolore

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 6,6 mm
Αριθμός Γραμμών: 10


Spirali Tricolore

7-9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 248

Gemelli

Gemelli

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 6,6 mm
Αριθμός Γραμμών: 10


Gemelli

7-9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 248

Torchietti

Torchietti

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 30 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -


Torchietti

7-9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 258

Farfalle

Farfalle

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -


Farfalle

10-12 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 275

Alfabeto Numeri

Alfabeto Numeri

Πάχος Γραμμών: 2,4 mm
Μήκος: 8 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -


Alfabeto Numeri

8 - 10 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 277

Ondine

Ondine

Πάχος Γραμμών: 1,2 mm
Μήκος: 16 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -


Ondine

6-8 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 287

Σπέσιαλ ζυμαρικά

Cellentani

img
img

6-8 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 248

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 6,6 mm
Αριθμός Γραμμών: 10


Spirali Tricolore

img
img

6-8 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 248

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 6,6 mm
Αριθμός Γραμμών: 10


Gemelli

img
img

6-8 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 248

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 6,6 mm
Αριθμός Γραμμών: 10


Torchietti

img
img

6-8 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 258

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 30 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -


Farfalle

img
img

6-8 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 275

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -


Alfabeto Numeri

img
img

6-8 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 277

Πάχος Γραμμών: 2,4 mm
Μήκος: 8 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -


Ondine

img
img

6-8 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 287

Πάχος Γραμμών: 1,2 mm
Μήκος: 16 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -