Κλασσικά ζυμαρικά

Κλασσικά ζυμαρικά

Ziti No 2

Ziti No 2

Πάχος Γραμμών: 0,9 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 4,4 mm
Αριθμός Γραμμών: -


Ziti No 2

7–9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 101

Bucatini No 5

Bucatini No 5

Πάχος Γραμμών: 0,85 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 3,1 mm
Αριθμός Γραμμών: -


Bucatini No 5

7-9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 103

Spaghettoni

Spaghettoni

Πάχος Γραμμών: -
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,75 mm
Αριθμός Γραμμών: -


Spaghettoni

9-11 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 105

Spaghetti No 6

Spaghetti No 6

Πάχος Γραμμών: -
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,65 mm
Αριθμός Γραμμών: -


Spaghetti No 6

7-9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 106

Spaghettini No 10

Spaghettini No 10

Πάχος Γραμμών: -
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,4 mm
Αριθμός Γραμμών: -


Spaghettini No 10

5-7 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 107

Linguine

Linguine

Πάχος Γραμμών: 1,35 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 3,35 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Linguine

7-9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 110

Fettuccine

Fettuccine

Πάχος Γραμμών: 1,25 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 4,15 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Fettuccine

8-10 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 111

Penne Rigate

Penne Rigate

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 42 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 7,7 mm
Αριθμός Γραμμών: 16

Penne Rigate

9-11 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 118

Penne Lisce

Penne Lisce

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 42 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 7,7 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Penne Lisce

9-11 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 119

Tortiglioni

Tortiglioni

Πάχος Γραμμών: 0,9 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 4,4 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Tortiglioni

8-10 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 128

Ditali Lisci

Ditali Lisci

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 12 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 8 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Ditali Lisci

7-9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 135

Cannolicchi Lisci

Cannolicchi Lisci

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 28 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 8 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Cannolicchi Lisci

7-9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 145

Maccheroni Lisci

Maccheroni Lisci

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 5,4 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Maccheroni Lisci

7-9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 147

Fusilli

Fusilli

Πάχος Γραμμών: 1,07 mm
Μήκος: 28 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 8,3 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Fusilli

7-9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 150

Spirali

Spirali

Πάχος Γραμμών: 1,1 mm
Μήκος: 30 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 9,8 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Spirali

9-11 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 151

Gramigna

Gramigna

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 15 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 4,5 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Gramigna

7-9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 160

Coquilettes

Coquilettes

Πάχος Γραμμών: 1 mm
Μήκος: 11 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 3,3 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Coquilettes

6-8 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 161

Chifferi Rigati

Chifferi Rigati

Πάχος Γραμμών: 1,2mm
Μήκος: 22 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 8 mm
Αριθμός Γραμμών: 16

Chifferi Rigati

8-10 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 162

Elbow Rigate

Elbow Rigate

Πάχος Γραμμών: 1,1 mm
Μήκος: 14 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 5,3 mm
Αριθμός Γραμμών: 12

Elbow Rigate

6-8 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 163

Conchiglie

Conchiglie

Πάχος Γραμμών: 1,4 mm
Μήκος: 26 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: 13

Conchiglie

8-10 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 165

Conchigliette

Conchigliette

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 11 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: 8

Conchigliette

7-9 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 166

Pipe Rigate

Pipe Rigate

Πάχος Γραμμών: 1,2 mm
Μήκος: 22 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: 30

Pipe Rigate

9-11 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 167

Tempestine

Tempestine

Πάχος Γραμμών: 1,5 mm
Μήκος: -
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -

Tempestine

5-7 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 181

Stelle

Stelle

Πάχος Γραμμών: 1,4 mm
Μήκος: -
Πλάτος ή Διάμετρος: 6 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Stelle

5-7 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 183

Orzo

Orzo

Πάχος Γραμμών: 2,05 mm
Μήκος: 11 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -

Orzo

10-12 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 185

Orzo Medio

Orzo Medio

Πάχος Γραμμών: 1,95 mm
Μήκος: 9 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -

Orzo Medio

8-10 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 186

Nouilles

Nouilles

Πάχος Γραμμών: 1 mm
Μήκος: 30 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -

Nouilles

5-7 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 189

Cut Vermicelli

Cut Vermicelli

Πάχος Γραμμών: 0,9 mm
Μήκος: 15 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -

Cut Vermicelli

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 192

Κλασσικά ζυμαρικά

Ziti No 2

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 101

Πάχος Γραμμών: 0,9 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 4,4 mm
Αριθμός Γραμμών: -


Bucatini No 5

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 103

Πάχος Γραμμών: 0,85 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 3,1 mm
Αριθμός Γραμμών: -


Spaghettoni

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 105

Πάχος Γραμμών: -
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,75 mm
Αριθμός Γραμμών: -


Spaghetti No 6

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 106

Πάχος Γραμμών: -
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,65 mm
Αριθμός Γραμμών: -


Spaghettini No 10

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 107

Πάχος Γραμμών: -
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 1,4 mm
Αριθμός Γραμμών: -


Linguine

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 110

Πάχος Γραμμών: 1,35 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 3,35 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Fettuccine

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 111

Πάχος Γραμμών: 1,25 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 4,15 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Penne Rigate

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 118

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 42 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 7,7 mm
Αριθμός Γραμμών: 16

Penne Lisce

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 119

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 42 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 7,7 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Tortiglioni

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 128

Πάχος Γραμμών: 0,9 mm
Μήκος: 255 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 4,4 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Ditali Lisci

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 135

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 12 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 8 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Cannolicchi Lisci

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 145

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 28 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 8 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Maccheroni Lisci

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 147

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 32 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 5,4 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Fusilli

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 150

Πάχος Γραμμών: 1,07 mm
Μήκος: 28 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 8,3 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Spirali

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 151

Πάχος Γραμμών: 1,1 mm
Μήκος: 30 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 9,8 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Gramigna

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 160

Πάχος Γραμμών: 1,05 mm
Μήκος: 15 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 4,5 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Coquilettes

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 161

Πάχος Γραμμών: 1 mm
Μήκος: 11 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 3,3 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Chifferi Rigati

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 162

Πάχος Γραμμών: 1,2mm
Μήκος: 22 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 8 mm
Αριθμός Γραμμών: 16

Elbow Rigate

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 163

Πάχος Γραμμών: 1,1 mm
Μήκος: 14 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: 5,3 mm
Αριθμός Γραμμών: 12

Conchiglie

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 165

Πάχος Γραμμών: 1,4 mm
Μήκος: 26 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: 13

Conchigliette

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 166

Πάχος Γραμμών: 1,15 mm
Μήκος: 11 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: 8

Pipe Rigate

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 167

Πάχος Γραμμών: 1,2 mm
Μήκος: 22 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: 30

Tempestine

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 181

Πάχος Γραμμών: 1,5 mm
Μήκος: -
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -

Stelle

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 183

Πάχος Γραμμών: 1,4 mm
Μήκος: -
Πλάτος ή Διάμετρος: 6 mm
Αριθμός Γραμμών: -

Orzo

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 185

Πάχος Γραμμών: 2,05 mm
Μήκος: 11 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -

Orzo Medio

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 186

Πάχος Γραμμών: 1,95 mm
Μήκος: 9 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -

Nouilles

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 189

Πάχος Γραμμών: 1 mm
Μήκος: 30 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -

Cut Vermicelli

img
img

3-5 λεπτά

Κωδικός Προϊόντος: 192

Πάχος Γραμμών: 0,9 mm
Μήκος: 15 mm
Πλάτος ή Διάμετρος: -
Αριθμός Γραμμών: -