ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


icon

Το Συγκρότημα Λέβητα Καύσης Ορυζοφλοιού

1
icon

Ο Μύλος Επεξεργασίας Σκληρού Σίτου

2
icon

Η Μονάδα Παραγωγής Ζυμαρικών

3
icon

Η Αποθήκη

4

The Production Plant